17109 - Με τα κάδρα

Ν. Λυγερός

Με τα κάδρα
στο τζάκι
δίπλα στα παιχνίδια
ζεστάναμε
την καρδιά
των παιδιών
που περίμεναν
τόσα χρόνια
για ν’ αποκτήσουν
τα δώρα
του χοντρού
με τα μαλλιά
τα λευκά
και τώρα
τον βρήκαν.