17158 - Στο εργοστάσιο του Γιώργου

Ν. Λυγερός

Στο εργοστάσιο του Γιώργου
χάρη στην εμπιστοσύνη
και το πάθος της γνώσης
μάθαμε την ιστορία
του μέλλοντος της πατρίδας
με τα εργαλεία,
τους σπαστήρες
και τα φίλτρα
γιατί εκεί θα βρεθεί
ο ελληνικός ζεόλιθος
για ν’ απελευθερώσει
τον λαό μας
από την ανάγκη
και την καταπάτηση
των κατεχομένων
που υπάρχουν
εδώ και χρόνια
γιατί δεν τολμήσαμε
ν’ ανοίξουμε το μέτωπο.