17173 - Η αρμονία του Leonardo

Ν. Λυγερός

Η αρμονία του Leonardo
προέρχεται από την αλήθεια
που πάντα αναζητεί
για να ζωγραφίσει την ομορφιά
γιατί ήξερε
ότι αυτή από μόνη της
καταλήγει μόνο
και μόνο στο ψέμα
αφού δεν στοχεύει
στο αληθινό
αλλά στο όμορφο
έτσι όταν κοιτάζεις
την συμμετρία
και δεν υπάρχει
αποφασίζεις
ότι η ασυμμετρία
τείνει προς αυτή
δίχως να είναι
για να δεις
το τέλειο.