17230 - Φιλική Συνέχεια

Ν. Λυγερός

-Αυτό είπε ο Δάσκαλος;
-Ναι ακριβώς.
-Δεν βγάζω νόημα.
-Θέλει προετοιμασία.
-Και τώρα έχουμε επανάσταση.
-Δεν αλλάζει τίποτα.
-Τι θέλεις να πεις;
-Πάνε μαζί.
-Πώς γίνεται αυτό;
-Είναι η συνέχεια της…
-Προετοιμασία για τη συνέχεια;
-Μέσω της θάλασσας.
-Δείξε μου ένα λιμάνι.
-Τα ξέρεις.
-Ποια θα είναι μετά;
-Αυτά που θα επιλέξουμε.
-Με ποιον τρόπο;
-Με το παρελθόν.
-Πότε μίλησες με το Δάσκαλο;
-Αύριο!
-Μα είμαστε σήμερα;
-Επιστρέψαμε χθες.