17292 - Νοητικές εικόνες

Ν. Λυγερός

Νοητικές εικόνες
χαράξαμε
μέσα στο βιβλίο
για να μεταφέρουμε
στο μέλλον
τις αξίες
του παρελθόντος
γιατί το διαχρονικό
είναι δεσμός
ελεύθερος
κι απαραίτητος
για το μετά
όταν έζησες
το πριν
δίχως να περιμένεις
πάντα σ’ ετοιμότητα
για την μάχη
την επόμενη
του αγώνα.