17368 - Η Καινοτομία μπορεί

Ν. Λυγερός

Η Καινοτομία μπορεί
να έχει παρελθόν
γιατί αυτό χρησιμοποιεί
για να παράγει το μέλλον
έτσι στην ουσία
δεν αλλάζει το μέλλον
αφού δεν υπάρχει ακόμα
αλλά στο επόμενο παρελθόν
που θα ερμηνευτεί
μέσω της δράσης της
πάνω στην ιστορία
της Ανθρωπότητας
δίχως συμβιβασμούς
λόγω Χρόνου.