17404 - Στην καινοτομία είναι δύσκολο

Ν. Λυγερός

Στην καινοτομία είναι δύσκολο
να είσαι μόνος
γιατί δεν πρόκειται
απλώς για εφεύρεση
γιατί και να έχεις
πολύ καλές ιδέες
πρέπει να γίνουν
αποδεκτές από τον κόσμο
και μερικά μηνύματα
πρέπει να περάσουν
με διαφορετικό τρόπο
γιατί και το θέμα
της ιεραρχικής ασέβειας
δεν επαρκεί
για να καταρρίψεις
τα εμπόδια
της κοινωνίας
έτσι η ομάδα
είναι απαραίτητη
για να δημιουργήσει
την αιχμή του δόρατος
και να τρυπήσει
τα τείχη της αδράνειας
ψάξε λοιπόν
για τους συμμαθητές
που είναι διαφορετικοί.