17510 - Μέσω παραγγελιών

Ν. Λυγερός

Μέσω παραγγελιών
αρχίσαμε τη συνέχεια
δίπλα στο τζάκι
σαν ένα παραμύθι
που γράψαμε μαζί
με την ανθρωπιά
της ομάδας
που δεν σταμάτησε
μέσα στα κύματα
γιατί ζούσε
από τη θάλασσα
σαν τον Ελληνισμό
ως προσφορά
της φιλοξενίας
έτσι ώστε οι επόμενοι
να δουν τον δρόμο
και να συνεχίσουν
την απαγορευμένη
πορεία μας.