17536 - Οι μικροί του ζεόλιθου

Ν. Λυγερός

Οι μικροί του ζεόλιθου
δεν έχασαν καμιά ευκαιρία
για ν’ ανακατέψουν μαζί
το χώμα του κήπου
έτσι ώστε ν’ ανθίσουν
τα φυτά του μέλλοντος
με τα μικρά χέρια
που δεν κοντοστάθηκαν
αλλά ήθελαν με λαχτάρα
να συμμετέχουν
στην αλλαγή του κόσμου
γιατί πίστεψαν
ότι πρέπει να διαδώσουν
με το μικρό τους έργο
τη σημασία της πέτρας
για τους ανθρώπους
για ν’ απαλλαχθούν
από τα στοιχεία
που καταπονούν.