17665 - Η αναγνώριση της νοοκτονίας

Ν. Λυγερός

Η αναγνώριση της νοοκτονίας
είναι το θεμελιακό στοιχείο
για όλο τον αγώνα μας
για τις αναγνωρίσεις γενοκτονιών
διότι με αυτό δηλώνουμε
ότι ο στόχος της βαρβαρότητας
είναι η Ανθρωπότητα
και η σκέψη της
κι ότι δεν υπάρχει
καμία δικαιολογία
για να μείνουμε αδιάφοροι
κι εγκλωβισμένοι
μέσα στη λήθη
για να αποφύγουμε
τη συμμετοχή στην πάλη
ενάντια στα κτήνη
που θέλουν
να αφανίσουν
τα δικαιώματά της
για να την εξοντώσουν
και να μείνουν μόνο
οι κυρίαρχες κοινωνίες
του αιώνιου παρόντος.