17667 - Η πολιορκητική του μοναστηριού

Ν. Λυγερός

Μοναχός: Τι πρέπει να κάνουμε;
Δάσκαλος: Αντίσταση.
Μοναχός: Με την πίστη μας αυτό κάνουμε.
Δάσκαλος: Η πίστη δεν σημαίνει ότι περιμένω τα πάντα.
Μοναχός: Να μην περιμένουμε καμιά βοήθεια.
Δάσκαλος: Όχι! Ο θεός είναι ήδη μαζί σας.
Μοναχός: Δεν θα έρθει κανείς;
Δάσκαλος: Είστε αυτό που είστε. Πάνω σας βασίζεται ο θεός.
Μοναχός: Με τις ελάχιστες δυνάμεις που έχουμε.
Δάσκαλος: Αυτές επαρκούν αν είναι συντονισμένες.
Μοναχός: Πώς το βλέπετε αυτό;
Δάσκαλος: Το μοναστήρι σας είναι δομημένο για άμυνα.
Μοναχός: Έχει όντως πύργους…
Δάσκαλος: Και πολεμίστρες.
Μοναχός: Μα δεν μπορούμε…
Δάσκαλος: Κι όμως ο θεός σας έδωσε αυτήν την ικανότητα.
Μοναχός: Είμαστε μόνο μοναχοί.
Δάσκαλος: Άρα είστε και μαθητές.
Μοναχός: Έχετε δίκιο.
Δάσκαλος: Τώρα μαθαίνετε να είστε μαχητές.
Μοναχός: Πώς είναι δυνατόν;
Δάσκαλος: Αν πάρουν το μοναστήρι, θα πέσει κι η πόλη.
Μοναχός: Το μοναστήρι λειτουργεί και σαν κάστρο.
Δάσκαλος: Για τους αθώους.
Μοναχός: Γι’ αυτό το πρέπον είναι να γίνουμε Δίκαιοι για τους αθώους.