17711 - Ιδέες περί σκακιέρας SER

Ν. Λυγερός

Στο κέντρο υπάρχει μια τοπολογική τρύπα που μετατρέπει το κλασικό επίπεδο σε τορικό. Υπάρχουν συνολικά οχτώ γέφυρες Einstein Rosen δομημένες πάνω στην κίνηση του ίππου για ν’ αποτελέσουν ένα κύκλωμα βαθμού 8. Κάθε τετράγωνο εισόδου είναι και εξόδου. Από αυτά μπορούν να περάσουν μόνο τα κομμάτια τα αρχικά και βέβαια τα κομμάτια που προήλθαν από προαγωγή πιονιών. Τα πιόνια περνούν από αυτά τα τετράγωνα σαν να είναι κλασικά. Το στήσιμο των πιονιών είναι το κλασικό απλώς έχουμε 9 πιόνια. Το στήσιμο των κομματιών είναι το κλασικό εκτός από το γεγονός ότι υπάρχουν δύο βασίλισσες ή στρατηγοί. Οι κινήσεις όλων των κομματιών και των πιονιών είναι οι κλασσικές όσο δεν χρησιμοποιούν τις γέφυρες. Το ίδιο ισχύει και για τις ιδιόμορφες, όπως είναι το ροκέ και η en passant. Η ριζική αλλαγή προέρχεται από το γεγονός ότι λόγω των γεφυρών μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα διαφορετικούς χρόνους πάνω στην ίδια σκακιέρα. Επίσης το γεγονός ότι υπάρχει τοπολογική τρύπα διαμορφώνει την έννοια του μετώπου. Με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να υλοποιήσουμε νοητικά σχήματα της τοποστρατηγικής και της χρονοστρατηγικής μέσω μιας πολυκυκλικής πολιορκητικής.