17716 - Διάλογος περί σκακιέρας SER

Ν. Λυγερός

Μαθητής : Τι είναι αυτά τα γαλάζια τετράγωνα;
Δάσκαλος: Είναι γέφυρες Einstein – Rosen.
Μαθητής : Δηλαδή;
Δάσκαλος: Είναι περάσματα.
Μαθητής : Για ποιο λόγο;
Δάσκαλος: Για να μπορείς ν’ αλλάξεις Χρόνο.
Μαθητής : Πάνω στην ίδια σκακιέρα υπάρχουν διάφοροι χρόνοι.
Δάσκαλος: Ακριβώς, ταυτόχωρα!
Μαθητής : Μα πώς είναι δυνατόν;
Δάσκαλος: Μέσω της επινόησης.
Μαθητής : Και θα είναι η κατανόηση της πολυκυκλικότητας;
Δάσκαλος: Μέσω της πολιορκητικής.
Μαθητής : Γι’ αυτό υπάρχουν περάσματα, τρύπα, γωνίες.
Δάσκαλος: Μπαστιόνια, πολεμίστρες, κουρτίνες.
Μαθητής : Είναι αληθινό πεδίο μάχης.
Δάσκαλος: Όπου η ίδια η σκακιέρα δεν είναι ουδέτερη.
Μαθητής : Άρα παίζουμε με παλαιότερα δεδομένα.
Δάσκαλος: Διαχειριζόμαστε το παρελθόν και το μέλλον.
Μαθητής : Και τα δύο μαζί.
Δάσκαλος: Γιατί έτσι είναι η χρονοστρατηγική.
Μαθητής : Κι έτσι θα μάθω για τα επίπεδα.
Δάσκαλος: Τα θεμέλια.