17737 - Καινοτόμα σχήματα

Ν. Λυγερός

Καινοτόμα σχήματα
είναι η Διδασκαλία
κι ο Ελληνισμός
κι αυτό φαίνεται
από την εποχή
του Σωκράτη
όπου καταδικάστηκε
από την κοινωνία
ενώ αναγνωρίστηκε
από την Ανθρωπότητα
για το έργο του
άσε λοιπόν την ύλη
και σκέψου
τι δύναμη παίρνεις
από αυτές τις δομές
όταν διδάσκεις
το έργο μας
στους ανθρώπους
τους μικρούς
τους επόμενους.