17739 - Ο Ελληνισμός

Ν. Λυγερός

Ο Ελληνισμός
δεν έχει γεράσει
δεν είναι παλιός
αφού ως αρχαίος
λειτουργεί διαχρονικά
κι αν ξέρει
το μάθημα της ζωής
ως Δάσκαλος
συνεχίζει
να διδάσκει
στους μαθητές
και να χάνει Χρόνο
γιατί είναι ο μόνος τρόπος
να μάθουν
την ουσία του
για να παλέψουν
ενάντια στην εξουσία
γιατί είναι γενναιόδωρος
και δίνει μόνο
αυτό που είναι
κι όχι αυτό που έχει
γι’ αυτό είναι παράδειγμα
στην Ανθρωπότητα.