17780 - Για να πλησιάσεις την αμισεία

Ν. Λυγερός

Για να πλησιάσεις την αμισεία
μπορείς ν’ ακολουθήσεις
το παράδειγμα του Camus
αν δεν μπορείς να καταλάβεις
άμεσα το φωτεινό μονοπάτι
γιατί αυτό εξηγεί αναλυτικά
μέσω των θεατρικών έργων,
των φιλοσοφικών κειμένων
αλλά και των μυθιστορημάτων
ότι η αρχή ξεκινά
με τη συνειδητοποίηση
του παράλογου του κόσμου
μετά την επανάσταση
της απελευθέρωσης
συνεχίζουμε το έργο
για ν’ αγγίξουν την αγάπη
που μας φέρνει
ακόμα πιο κοντά
στην Ανθρωπότητα
και στο θέμα της αμισείας
αφού τότε ο καθένας
ξέρει πια ότι είναι
ο προηγούμενος και ο επόμενος
ταυτόχρονα και ταυτόχωρα.