17848 - Οι μαθήτριες λίγο πιο μετά

Ν. Λυγερός

Ευαγγελία: Ξέρω ότι διάβασες.
Ζωή: Δεν γινόταν αλλιώς.
Ευαγγελία: Είδα ό,τι απάντησες.
Ζωή: Έπρεπε ήταν το πρέπον.
Ευαγγελία: Δεν τους είχα συνδυάσει.
Ζωή: Ούτε εγώ στην αρχή.
Ευαγγελία: Το αυθόρμητο;
Ζωή: Το αυθόρμητο!..
Ευαγγελία: Η παρέμβαση της Ανθρωπότητας…
Ζωή: Μέσω του Δασκάλου.
Ευαγγελία: Λόγω του θανάτου.
Ζωή: Λόγω της συνέχειας.
Ευαγγελία: Μετά την παράδοση.
Ζωή: Η ουσία της συνανθρωπιάς.
Ευαγγελία: Δεν το περίμενα.
Ζωή: Ούτε εγώ.
Ευαγγελία: Είμαστε λοιπόν μετά.
Ζωή: Ναι, ήδη.
Ευαγγελία: Το είχαμε ανάγκη.
Ζωή: Το κατανόησε.
Ευαγγελία: Το επινόησε.
Ζωή: Λόγω του Χρόνου.
Ευαγγελία: Και της Ανθρωπότητας.
Ζωή: Είμαστε μαζί λοιπόν με τη μάνα…
Ευαγγελία: Και την κόρη.