17892 - Η βυζαντινή μουσική έχει

Ν. Λυγερός

Η βυζαντινή μουσική έχει
ένα διαχρονικό στοιχείο
που κανείς δεν μπορεί
ν’ αμφισβητήσει
λόγω ιστορικότητας
και αυτό προκαλεί
γνήσιο σεβασμό
αφού γίνεται κατανοητό
ότι είναι έντεχνα
συντηρημένη με αξίες
που την καθιστούν
πάντα επίκαιρη
εδώ και αιώνες
διότι η ύπαρξή της
παραμένει απίστευτη
διότι βασίζεται
στον ανθεκτικό της χαρακτήρα
που λειτουργεί
και διαρκεί αιώνες
χωρίς φθορά
αναλλοίωτη.