17893 - Η βυζαντινή μουσική είναι

Ν. Λυγερός

Η βυζαντινή μουσική είναι
φτιαγμένη για να παραμείνει
κι όχι μόνο να υπάρχει
περιστασιακά
μόνο που δεν είναι μόνο
και μόνο συντηρητική
όπως πιστεύουν μερικοί
και δεν αποτελεί
μια απλοϊκή αντιγραφή
προηγουμένων έργων
σαν την Αγιογραφία
εμπεριέχει στοιχεία
πάντα θεμελιακά
αλλά πάνω στα οποία
συνεχίζει να κεντά
πάντα ελεύθερα
στο πλαίσιο της πίστης
γιατί υπάρχει
πεδίο καινοτομίας
ακόμα κι αν φαίνεται
εντελώς αδιανόητο
για τους μη ειδήμονες.