17901 - Η Βυζαντινή μουσική

Ν. Λυγερός

Η Βυζαντινή μουσική
δεν λέγεται απλώς
εκκλησιαστική μουσική
όχι μόνο επειδή
δεν είναι μόνο αυτό
αλλά γιατί δηλώνει
με το όνομά της
ότι συνδέεται
διαχρονικά
με το Βυζάντιο
κι όχι μόνο
με μια εποχή
γιατί ήταν το πνεύμα
αυτό που κράτησε
και ισοκράτησε
την ουσία
του Ελληνισμού
και του Χριστιανισμού
ως δυο φύσεις
ενωμένες
ως πολλαπλότητα.