17903 - Η επανάληψη της αλήθειας

Ν. Λυγερός

Η επανάληψη της αλήθειας
παραμένει αλήθεια
ενώ ο εκφυλισμός
χάνει την ουσία
έτσι μετά την Άλωση
έπρεπε να παρθεί
μία απόφαση
για να μην υποστεί
η βυζαντινή μουσική
τη φθορά
του κατακτητή
και τα στοιχεία
τα θεμελιακά
τα κράτησαν
τα μοναστήρια
τα βασιλικά
τα πιο απόμακρα
που δεν αποδέχτηκαν
την αλλαγή
και διέσωσαν
την ουσία
με το πνεύμα.