17905 - Γιατί δεν έχουμε ξεχάσει

Ν. Λυγερός

Γιατί δεν έχουμε ξεχάσει
τη βυζαντινή μουσική
γιατί παραμένουμε
Χριστιανοί
που δεν γονάτισαν
ακόμα και στην κατοχή
με την τουρκοκρατία
γιατί είναι το πνεύμα
του Βυζαντίου
η συνέχεια
του Ελληνισμού
που ακολουθεί
το δάκτυλο
του Δασκάλου
που διευθύνει
δίχως σταματημό
για να συνεχίσει
το έργο
του Χρόνου
που μας προετοιμάζει
για το μέλλον.