17916 - Με το Ηδύμελον

Ν. Λυγερός

Με το Ηδύμελον
μπορείς αν θες
να ξεπεράσεις
τη μουσικότητα
και ν’ αντιληφθείς
ότι συνειδητά
αναζητούν μαζί
και το πνεύμα
του Βυζαντίου
διότι με Δασκάλους
μεταμορφώθηκαν
σε μνημομαχητές
που προετοιμάζουν
τους επόμενους
μέσω της συνέχειας
για την απελευθέρωση
με τη δράση του
διαχρονικού στοιχείου
και μετατρέπουν
το δώρο του θεού
σε αντίδωρο
του Ελληνισμού
για την Ανθρωπότητα.