17950 - Πρόσωπα όπου μιλούσιν

Ν. Λυγερός

Πρόσωπα όπου μιλούσιν
εις τούτο το ποίημα
μπορείς να βρεις πολλά
και μαζί τους ενδείξεις
για την εποχή
τη διαχρονική
αφού έχει μέσα του
τον Ηρακλή, την Άρτεμη,
την Αρετούσα, τον Πεζόστρατο,
τον Ερωτόκριτο,τον Πολύδωρο,
και τους Σολντάδους του Βασιλέως,
τη Φροσύνη, τη Μάνα του Ερωτόκριτου,
και στο κονταροχτύπημα δες
τον Δημοφάνη, το αφεντόπουλο της Μυτιλήνης,
τον Αντρόμαχο, το ρηγόπουλο του Αναπλιού,
τον Φιλάρετο, τον αφέντη της Μοθώνης
τον Ηρακλή, τον αφέντη της Εγρίπου
τον Νικόστρατο, τον αφέντη της Μακεδονίας
τον Δρακόμαχο, τον αφεντη της Κορώνης
τον Τριπόλεμο, τον αφεντη της Σκλαβουνιάς
τον Γλυκαρέτη, τον αφέντη της Αξιάς
τον Σπιθόλιοντα, τον Καραμανίτη
τον Πιστόφορο του υγιού του Ρήγα του Βυζαντίου
τον Δρακόκαρδο, τον αφέντη της Πάτρας
τον Χαρίδημο, το αρχοντόπουλο της Κρήτης
τον Κυπρίδημο, το ρηγόπουλο της Κύπρου
και πες αν δεν βλέπεις τον Ελληνισμό.