17954 - Ο Ερωτόκριτος

Ν. Λυγερός

Ο Ερωτόκριτος
είναι το μονόπετρο
της Κρήτης
στον ΙΖ΄ αιώνα
κι αν δεν τον βάλεις
στο Μουσείο
της Πολιορκίας
της Κρήτης
είναι ότι χρειάζεσαι
να ξεπεράσεις
τα όριά σου
για να επινοήσεις
ότι ο Ελληνισμός
και ο Ιπποτισμός
είναι κλαδιά
που προστατεύουν
τον κορμό
του Χρόνου
που πολιορκεί
η βαρβαρότητα
για να τον κόψει
και να τον κάψει
μόνο που οι Υπηρέτες
της Ανθρωπότητας
αντιστέκονται.