17971 - Ο ήχος

Ν. Λυγερός

Ο ήχος
είναι μνήμη
κι ο θόρυβος
λήθη
έτσι η μουσική
βοηθάει
το μυαλό μας
να δει
το φως
της σιωπής
δίχως να χαθεί
για να χαρεί
κι η ψυχή μας
και να μεταχαρεί
η σκέψη μας
όταν υλοποιηθεί
το έργο
που ένωσε
τις νότες
για να δημιουργήσει
τη σύνθεση.