17986 - Πάντα με την Κυριακή

Ν. Λυγερός

Μ: Πότε θα είναι Κυριακή;
Δ: Όταν θα είναι Κυριακή.
Μ: Μα πότε έρχεται;
Δ: Μετά την Παρασκευή.
Μ: Θα είναι μαζί μας;
Δ: Από την αρχή.
Μ: Μετά το τέλος;
Δ: Στον άλλο κύκλο.
Μ: Της πολυκυκλικότητας;
Δ: Μέσω κενότητας.
Μ: Το νοιώθει;
Δ: Όταν το νοιώθεις.
Μ: Το βλέπει;
Δ: Όταν κοιτάς το αόρατο.
Μ: Τριπλός δεσμός.
Δ: Τριάδα φωτός.
Μ: Πάνω στη θάλασσα;
Δ: Μέσω του βάθους.
Μ: Μέσα στον ήχο;
Δ: Μέσω του ύπνου.
Μ: Δίχως ύπνο.