17987 - Πολύ τέλεια η ζωή

Ν. Λυγερός

Β: Πολύ τέλεια η ζωή.
Κ: Δίχως πολυτέλεια.
Δ: Ασκητική.
Β: Διαβάζω το έργο.
Κ. Απαγγέλνω το έργο.
Δ: Έργο Ανθρωπότητας.
Β: Στην ίδια εποχή.
Κ: Σ’ όλες τις χρονιές.
Δ: Χρονοστρατηγικά.
Β: Πετάμε παντού.
Κ: Ανάληψη για πάντα.
Δ: Πολυκυκλικότητα.
Β: Είμαστε εδώ.
Κ: Είμαστε παντού.
Δ: Η ζωή είναι αλλού.
Β: Είσαι η άλλη.
Κ: Είσαι η άλλη άλλη.
Δ: Οι αλλάνθρωποι.
Β: Με τους αθώους.
Κ: Με τους δίκαιους.
Δ: Ενάντια στη βαρβαρότητα.