17991 - Μην ξεχνάς ποτέ

Ν. Λυγερός

Μην ξεχνάς ποτέ
όταν αναρωτιέσαι
πώς ν’ απελευθερώσουμε
τον Ελληνισμό
όταν δεν υπάρχει πια
κανένας Έλληνας
ότι πιστεύεις βέβαια
ότι γίνεται στα μικρά
λόγω πεντακοσίων
κι όχι στα μεγάλα
ενώ ζουν χιλιάδες
στην αιχμή του δόρατος
στην τοποστρατηγική
και την χρονοστρατηγική
τους γωνία του διγώνου
άρα σκέψου τώρα
το επιχείρημά σου
γιατί τα κατεχόμενα
είναι μόνο στο μυαλό σου.