17995 - Οι άνθρωποι

Ν. Λυγερός

Οι άνθρωποι
που παράγουν
τη μουσική
βοηθούν μαζί
την Ανθρωπότητα
γιατί διαδίδουν
την αξία του ήχου
για να διασχίσει
τους αιώνες
έτσι ώστε
οι άνθρωποι
του μέλλοντος
να μπορέσουν
να ζήσουν
ελεύθεροι
γιατί επέλεξαν
τη συνέχεια
της εξέλιξης
και την ακολουθία
της μελωδίας.