17996 - Μία νότα

Ν. Λυγερός

Μία νότα
εκτός παρτιτούρας
είναι απλώς θόρυβος
κι ένα πιόνι
εκτός σκακιέρας
είναι απλώς ξύλο
γι’ αυτό το λόγο
αναζήτα
την σύνθεση
και τον συνδυασμό
γιατί μόνο
με επτά νότες
και οχτώ πιόνια
δημιουργείς
τη μουσική
και το σκάκι
κι αποκτάς
έναν ρόλο
στο κενό
που γίνεται
κενότητα.