17997 - Και στην ουσία

Ν. Λυγερός

Και στην ουσία
δεν ξεχνάμε
ποτέ την ευγένεια
γιατί η αξία μας
προέρχεται
από τη συνέχεια
που δεν ξεχάσαμε
λόγω σεβασμού
προς την παράδοση
της καινοτομίας
αφού είμαστε
οι προηγούμενοι
κι οι επόμενοι
γιατί η μνήμη
του μέλλοντος
δεν σταματά
στα εμπόδια
αλλά εκτελεί
αποστολές
έως το τέλος.