18006 - Η γωνιά της Θράκης

Ν. Λυγερός

Η γωνιά της Θράκης
είναι πολύ ισχυρή
μόνο όταν υπάρχει
εξ ολοκλήρου
διότι όταν δεν την έχουμε
δεν έχουμε την ανθεκτικότητα
που είναι απαραίτητη
στο πλαίσιο του Ελληνισμού
γι’ αυτό το λόγο
αν εξετάζεις
τη Θράκη μας
δίχως την Κωνσταντινούπολη
δεν θα δεις τη δύναμη
και την ικανότητα
να ανατρέψεις τα πάντα
και θα παραμείνεις
στη μιζέρια της κοινωνίας
και θα ετοιμαστείς
πάντα γονατιστός
να οπισθοχωρήσεις
ενώ δεν υπάρχει
κανένας λόγος
αφού ο Χρόνος
είναι μαζί μας.