18018 - Η Ελλάδα μας

Ν. Λυγερός

Η Ελλάδα μας
που τρώει
τα παιδιά της
όπως λένε οι πολλοί
στην πραγματικότητα
τρώει μόνο
όσα έχουν γεύση
γιατί μόνο έτσι
δεν πεθαίνει
αλλιώς χωρίς
αυτή την ουσία
θα είχε γίνει
μια κοινωνία
δίχως ιστορία
που δεν θα άγγιζε
ο Ελληνισμός
αφού θα ήταν
μόνο χώρα
κι όχι Χρόνος.