18023 - Αν η Ευρώπη

Ν. Λυγερός

Αν η Ευρώπη
είναι χώρος
τότε η Χριστιανοσύνη
είναι Χρόνος
και τα δύο μαζί
χωροχρόνος
που έχει ως πυρήνα
τον ηρωισμό
μέσω του Ελληνισμού
και του Ιπποτισμού
που αναγνωρίζουμε
στο Βυζάντιο
και στον Διαφωτισμό
που άγγιξαν
τόσο βαθιά
και το Ρήγα Φεραίο
κι όλους τους Προδρομικούς
της Εθνικής Επανάστασης
για να μας προετοιμάσει
για την απελευθέρωση.