18025 - Μπορεί ο Αρτάβασδος

Ν. Λυγερός

Μπορεί ο Αρτάβασδος
να μην τα κατάφερε
αλλά αντιστάθηκε
στην εικονομαχία
που υπήρξε
ένας από τους μεγαλύτερους
και κυρίαρχους κινδύνους
που παραλίγο
να εκφυλίσει
το Βυζάντιο
γιατί θα είχε
χάσει τις εικόνες
αλλά και το πνεύμα
αφού η ουσία
είναι η προστασία
της εικόνας
από τους εχθρούς
της πίστης
γιατί η δύναμή της
είναι θαυματουργή
όταν γνωρίζεις
την αξία της.