18034 - Όταν ο Αξιωματικός

Ν. Λυγερός

Όταν ο Αξιωματικός
αλλάζει χρώμα
σημαίνει ότι βρίσκεται
σε μία σκακιέρα SER
και έχει κάνει
την υπερκίνηση
μέσω της γέφυρας
Einstein – Rosen
με το απέραντο γαλάζιο
για να γίνει
το μαύρο λευκό
και το λευκό μαύρο
κι έτσι αποκτά
όποτε θέλει
την ιδιότητα του ίππου
για να μεγαλώσει
το βαθμό ελευθερίας
που είχε αρχικά
ακολούθησε λοιπόν
τη χρονοστρατηγική
για να τον παρακολουθήσεις.