18064 - Ζεόπυγος

Ν. Λυγερός

Φαντάσου το μάρμαρο
της Αφροδίτης
εκεί που ξέρεις
να έρθει
σ’ επαφή
με το ζεόλιθο
τότε θα πλάσεις
κι εσύ με την παλάμη
το πολιτισμικό
θεμελιακό στοιχείο
του Ελληνισμού
που γίνεται
αισθησιακός
λόγω του λαξεύματος
που δεν ξεχνά
την ομορφιά
όταν αναζητούν
την αλήθεια
του σώματος.