18085 - Καλά Χριστούγεννα

Ν. Λυγερός

Καλά Χριστούγεννα
σε όσους ξέρουν πια
τι σημαίνει ουσιαστικά
εις τους αιώνες των αιώνων
με το παράδειγμα
για την Ανθρωπότητα
αφού η απελευθέρωση
είναι απαραίτητη
χρειάζεται και φως
πάνω στο μονοπάτι
της διδασκαλίας
μετά την αναγνώριση
για να φτάσει το μήνυμα
πέρα από τα όρια
γιατί οι μαθητές
ακολουθούν και παρακολουθούν
τον Ήλιο της Δικαιοσύνης
για τη συνέχειά μας
πέρα από τα εμπόδια
της βαρβαροκρατίας
αφού όλοι ζούμε
τα πιστεύω μας πια.