18128 - Γλυκός δεσμός

Ν. Λυγερός

The Tramp: Έπρεπε να τα πω…
The Κid: Μα γιατί;
The Tramp: Αλλιώς θα μας ξεχνούσαν.
The Κid: Αλήθεια.
The Tramp: Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
The Κid: Και ο λόγος;
The Tramp: Δε μας είχαν ακούσει ποτέ;
The Κid: Κι αυτό επαρκεί;
The Tramp: Για την κοινωνία, βέβαια.
The Κid: Αλλά η Ανθρωπότητα;
The Tramp: Άκουσε και τη σιωπή μας.
The Κid: Έκλαψε μάλιστα.
The Tramp: Έχεις δίκιο, Κid.
The Κid: Αλλά παραμείναμε μαζί.
The Tramp: Πάντα.
The Κid: Κανείς δε μπορούσε να με πάρει από σένα.
The Tramp: Θα έπρεπε να περάσει πάνω απ’ το πτώμα μου.
The Κid: Το σώμα μας αρκούσε.
The Tramp: Αντέξαμε όμως.
The Κid: Και τώρα;
The Tramp: Ανοίξαμε ένα παράθυρο του κόσμου.
The Κid: Ενώ πριν τα σπάζαμε…
The Tramp: Τα διορθώναμε όμως.
The Κid: Πάντα.
The Tramp: Αλλά τώρα δεν θα το κλείσουμε ποτέ.