18211 - Κρυφός διάλογος του ΙΖ΄

Ν. Λυγερός

Κ: Πρέπει να τα καταφέρεις.
Ε: Έχω άλλη επιλογή;
Κ: Τώρα πια, όχι.
Ε: Τότε, τι περιμένεις, Δάσκαλε;
Κ: Να αντέξεις τα δεινά.
Ε: Πες μου για ποιο λόγο και θα το κάνω.
Κ: Μέσω του μύθου σου θα γράψω ιστορία.
Ε: Στο ίδιο το κείμενο.
Κ: Σε μερικά άσματα.
Ε: Στα πιο σκληρά.
Κ: Στα κονταροχτυπήματα.
Ε: Και στον πόλεμο.
Κ: Κι ενώ οι περισσότεροι θα κοιτάζουν τον μύθο.
Ε: Μερικοί θα βλέπουν την ιστορία.
Κ: Και αυτοί επαρκούν.
Ε: Για να καταλάβουν τι συμβαίνει.
Κ: Οι Καραμανίτες ετοιμάζονται.
Ε: Κι όλοι κάνουν σαν να μην έγινε τίποτα.
Κ: Γι’ αυτό επέλεξε το Χαρίδημο.
Ε: Για να ενεργοποιηθούν οι Κρήτες.
Κ: Θα έρθουν εδώ…
Ε: Θα αντισταθούμε.
Κ: Θα μας πολιορκήσουν.
Ε: Αυτό φοβάσαι;
Κ: Ετοιμάζομαι για την Πελοπόννησο.