18333 - Το να είσαι Αρμένης

Ν. Λυγερός

Το να είσαι Αρμένης
δεν είναι μόνο
μια απλή ύπαρξη
αλλά μία αντίσταση
στη βαρβαρότητα
που προσπάθησε
να αφανίσει
τα πάντα και τους πάντες
μόνο και μόνο
για να είναι σίγουρη
ότι δεν θα υπάρξει
ένα μέλλον
που θα την αμφισβητήσει
αλλά δεν είχε
υπολογίσει
τους Δίκαιους
που δεν ξεχνούν
τους αθώους
όσα χρόνια
κι αν έχουν
περάσει
γιατί καταδικάσαμε
τους θύτες.