18358 - Χρονοστρατηγικούς Χάρτες

Ν. Λυγερός

Χρονοστρατηγικούς Χάρτες
ζωγραφίζουμε μαζί
με τα χρώματα του ουρανού
και της θάλασσας
γιατί ξέρουμε
ότι το διαχρονικό
είναι το σταθερό
στίγμα του Χρόνου
μέσα στο χώρο
που έγινε τόπος
γι’ αυτό το λόγο
όσοι αιώνες κι αν περάσουν
δεν ξεχνάμε τίποτα
γιατί δημιουργούμε
μέσω της ελευθερίας
την απελευθέρωση
των δικών μας
σ’ όποια εποχή
και να είναι
όποια κοινωνία
και να τους καταπατά.