1840 - Κομμάτια μέλλοντος

Ν. Λυγερός

Όλοι τους έψαχναν έναν τρόπο
για να προβλέψουν το μέλλον,
για να διατηρήσουν το παρόν
και για να ξεχάσουν το παρελθόν.
Υπήρχαν όμως και οι άνθρωποι
που δεν ζούσαν δίχως παρελθόν,
που δεν ανήκαν στο παρόν
που ήταν κομμάτια μέλλοντος.
Και τα τέρατα έγιναν στόχοι.