18576 - Πάνω στη σκακιέρα SER

Ν. Λυγερός

Πάνω στη σκακιέρα SER συνομιλούν δύο μικροί άνθρωποι.

– Θέλεις να παίξουμε σκάκι.
– Σκάκι;
– Αλλά πάνω σε σκακιέρα SER.
– Τι είναι;
– Είναι η σκακιέρα του Δασκάλου.
– Πού είναι;
– Πάω να στη φέρω…
– Τι είναι αυτή η τρύπα στο κέντρο;
– Το εμπόδιο.
– Και τα γαλάζια τετράγωνα;
– Οι γέφυρες!
– Δηλαδή;
– Από εκεί κάνεις ταξίδια…
– Ταξίδια;
– Με τις υπερκινήσεις!
– Τι είναι αυτές;
– Είναι κινήσεις πάνω στα γαλάζια τετράγωνα.
– Με ποιον τρόπο;
– Με τον ανάλογο του ίππου.
– Μα τότε όλα αλλάζουν.
– Ακόμα και το χρώμα των αξιωματικών.
– Και αυτό είναι δυνατό;
– Ναι, βέβαια.
– Τότε βέβαια θέλω να δοκιμάσω.
– Ωραία, ας παίξουμε λοιπόν.
– Πάρε τα λευκά.
– Ξεκινώ λοιπόν.
– Ναι, γιατί θέλω να κάνουμε και ταξίδια.
– Για να είμαστε παντού ταυτόχρονα.
– Και μαζί, ταυτόχωρα.