18635 - Ο Ελληνισμός γράφει

Ν. Λυγερός

Ο Ελληνισμός γράφει
μόνο εργοώρες
που δεν θυμάται μόνο
αλλιώς θα έδινε στους άλλους
τη δυνατότητα να ξεχάσουν
ενώ αυτός επέλεξε
την άρνηση της λήθης
όπως οι αναρχικοί
επέλεξαν ως αρχή
την άρνηση του κράτους
γι’ αυτό όλη η ύπαρξή του
είναι η ύπαρξη
της νοημοσύνης
μες στη μνημοσύνη
της Ανθρωπότητας
διότι λειτουργεί
πάντα ως πηγή
και να μην τον αξιοποιείς
είναι πράξη βαρβαρότητας
και δεν μιμείται
αλλά εξωτερικεύει
όλο το είναι του
για να το προσφέρει.