18707 - Από την εφεύρεση στην καινοτομία

Ν. Λυγερός

Από την εφεύρεση στην καινοτομία
ο δρόμος είναι μεγάλος
γιατί δεν χρειάζεται μόνο
και μόνο νοημοσύνη
αλλά και πειθώ
αφού το πιο δύσκολο
δεν είναι να βρεις
τη λύση του προβλήματος
αλλά ν’ αποδείξεις
στην κοινωνία
που δεν εμπιστεύεται
κανέναν άνθρωπο
ότι τη βρήκες
έτσι καλό είναι
να έχεις στο νου σου
ότι το δεύτερο στάδιο
δεν είναι η συνέχεια
και μόνο του πρώτου
αλλά μία άλλη υπέρβαση
που είναι απαραίτητη
αν θέλεις όντως
ν’ αγγίξεις
την αλήθεια
για την Ανθρωπότητα
και το Χρόνο.