18733 - Εκκλησιαστικά οικόσημα

Ν. Λυγερός

Εκκλησιαστικά οικόσημα
χαραγμένα στο τζάκι
περίμεναν αιώνες
για να ερμηνευτούν
αφού είχαν διασωθεί
και από τη Γαλλία
βρέθηκαν στην Ελλάδα
για να υπάρχει
και αυτή η συνέχεια
έτσι ο κώδικας τους
άρχισε σιγά σιγά
να αποκωδικοποιείται
για να αναδείξει
και την προσωπικότητα
του κατόχου του
που δεν ξέχασε
μια ακολουθία
ανθρώπων
για να μην χαθεί
το σύμβολο
της εκκλησίας
όπου και να είναι
μέσα στο χώρο
για να εξελιχθεί
ο Χρόνος.