18735 - Геноцид, човешкото нещастие и социалното малодушие

Н. Лигерос
Превод: Георгиос Хаджигеоргиу - Юлиана Трифонова

Понятието геноцид, както е определено от Лемпкин е с толкова фундаментално значение за цялото човечество, което е в основата на престъпленията срещу човечеството. Не е само описани свидетелства от миналото, но и ключов момент в борбата за неговото признаване. Въпреки, че обществото е изправено пред това човешко нещастие, има и обществено малодушие, което идва от безразличието и забравата. Така без да осъзнава, обществото, което е забравило историята клони към посоката на палача, не се поставя на мястото на жертвата и интелектуално остава в опасен неутралитет. Също и Ели Уесел казва: палачът убива винаги два пъти, вторият път със забвение.