18735 - Γενοκτονία, ανθρώπινη δυστυχία και κοινωνική δειλία

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

  • Post Category:Articles

Η έννοια της γενοκτονίας, όπως ορίζεται από τον Lemkin είναι τόσο θεμελιώδης για το σύνολο της Ανθρωπότητας που αντιπροσωπεύει τον πυρήνα των εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας. Δεν είναι μόνο περιγραφικές μαρτυρίες μιας πραγματικότητας του παρελθόντος, αλλά και το ουσιαστικό σημείο στον αγώνα για την αναγνώριση. Παρόλα αυτά απέναντι σε αυτήν την ανθρώπινη δυστυχία, παρουσιάζεται επίσης μια κοινωνική δειλία που προέρχεται από την αδιαφορία και τη λήθη. Έτσι χωρίς να το συνειδητοποιεί μία κοινωνία που έχει λησμονήσει την ιστορία κατευθύνεται προς την κατεύθυνση του δήμιου, εφόσον δεν παίρνει θέση για το θύμα και βυθίζεται πνευματικά μέσα σε μια επικίνδυνη ουδετερότητα. Γιατί, όπως το λέει το ίδιο καλά και ο Elie Wiesel: ο δήμιος σκοτώνει πάντα δύο φορές, τη δεύτερη φορά με τη λήθη.